ВПИСВАНЕ

В деня на изповядване на сделката, нотариусът представя нотариалния акт в службата по вписванията по местонахождение на недвижимия имот.

Съдията по вписванията разпорежда вписване на акта в Имотния регистър към Агенция по вписванията, което гарантира купувача при евентуални претенции на трети лица.От този момент купувачът е напълно в правото да се разпорежда с ипотеки, отдаване под наем, продажба и др.